Waardegedreven inkoop bij Zuyderland

Hoe kijkt een ziekenhuis naar inkoop? Heeft inkoop wel de strategische positie die het verdient? De afgelopen 10 jaar is de inkoop van Nederlandse ziekenhuizen bijna verdubbeld en naar verwachting lopen de inkoopkosten nog verder op. Dit heeft volgens Roel Goffin, lid Raad van Bestuur Zuyderland, vooral te maken met ontwikkelingen in medische technologie, dure medicijnen en de veranderende rol van het ziekenhuis. Wat is de toegevoegde waarde van inkoop voor de kwaliteit van zorg?

Roel Goffin - Raad van Bestuur Zuyderland

“Zuyderland koopt op jaarbasis voor bijna € 295 miljoen in,” zegt Roel Goffin. “Dat is 38% van de exploitatie! Dat geeft wel aan dat slim inkopen van grote toegevoegde waarde is. Kwaliteit van zorg is onze belangrijkste doelstelling en elke euro die niet naar inkoop gaat, kunnen we bij wijze van spreken spenderen aan handen aan het bed. Slim inkopen vraagt steeds nadrukkelijker om samenwerking in partnerships. Een goed voorbeeld is het nieuwe voedingsconcept dat we samen met een partner hebben ontwikkeld en binnenkort gaan uitrollen. Dit nieuwe concept biedt de patiënt meer keuzevrijheid én lekkerder eten. Omdat dit nogal wat consequenties heeft op het gebied van logistiek en kwaliteit is samenwerking keihard nodig. Op het gebied van (medische) technologie en onderhoudscontracten zien we eenzelfde beweging ontstaan. We bevinden ons momenteel in een zoektocht naar de beste vorm waarbij het uitgangspunt is dat alle partijen er profijt van moeten hebben.”

Een paar feiten over Zuyderland

  • Grootste werkgever van Limburg (9.500 medewerkers in de zorg)
  • Grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland
  • Werkgebied: Westelijke Mijnstreek en Parkstad
  • Zorg vanaf de geboorte tot aan de laatste levensfase
  • Zorg in de gehele zorgketen: ziekenhuizen, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, zorgcentra, hospices, thuiszorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg