Gezond en fit


Weten hoe gezond en fit je bent?

Doe gratis de Gezondheidscheck en ga er mee aan de slag!

Wil je wel weten hoe gezond en fit je bent? Vanaf juni kunnen Zuyderland-medewerkers gratis de Persoonlijke Gezondheidscheck doen. Achter je pc of tablet vul je online een vragenlijst in. En voilà, een paar dagen later krijg je een gezondheidsadvies op maat.

Waarom biedt Zuyderland medewerkers de Gezondheidscheck aan?
Zuyderland draagt graag een steentje bij aan de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dat begint natuurlijk met inzicht geven in de eigen gezondheid. De Persoonlijke Gezondheidscheck geeft een goed beeld over hoe fit en gezond je eigenlijk bent. En of je leefstijl misschien ook bepaalde risico’s met zich meebrengt. De check is niet zomaar een check. Het is een samenwerking van het NIPED met onder meer de Hartstichting, het Diabetes Fonds en de Landelijke Huisartsenvereniging.. De kans is groot dat je er al over hebt gehoord via landelijke TV-campagnes. Onze collectieve Zorgverzekeraar CZ ondersteunt deze actie financieel in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Hoe werkt de test?
Zuyderland geeft gratis 250 unieke toegangscodes weg voor de Persoonlijke Gezondheidscheck. Vanaf juni kunnen medewerkers zich aanmelden - via Huisnet volgt hierover meer informatie. Achter je pc of tablet vul je online een vragenlijst in. Op basis daarvan krijg je vervolgens een gezondheidsadvies op maat.

Wat meet deze test?
Een heleboel. De online vragenlijst gaat over hart- en vaatrisico’s, diabetes, nierfalen, longziekte COPD maar ook voor een groot deel over leefstijl, motivatie en persoonlijke kenmerken. Hoeveel groente eet je? Hoe vaak beweeg je? Ben je wel eens onrustig? Heb je vaak totaal geen zin om aan de dag te beginnen? Natuurlijk wordt ook geïnformeerd naar hoeveel alcohol je drinkt en of je vaak snackt. De vragenlijst richt vooral op ziektepreventie. Eventueel kun je aanvullend bloedonderzoek doen, dat gericht is op diabetes en cholesterol. In dat geval krijg je een zelftest thuis gestuurd.

Kan Zuyderland mijn gezondheidsadvies inzien?
Nee, natuurlijk niet! De privacy van deelnemers is totaal gewaarborgd. Persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en zijn alleen door deelnemers zelf in te zien. Bij de aanmelding vraagt het systeem wel of je bezwaar hebt of de uitslag desgewenst wordt gedeeld met een huisarts of bedrijfsarts. Zuyderland ontvangt een geanonimiseerde rapportage op groepsniveau.