Voorkomen is beter dan...

Als het met jezelf of op het werk even wat minder lekker gaat, kun je binnen Zuyderland verschillende mensen laagdrempelig om advies of ondersteuning vragen. Alles om te voorkomen dat je uitvalt.

Agressiecoach

Zuyderland wil een veilige werkomgeving waar incidenten met agressie goed en adequaat worden aangepakt. Nazorg aan getroffen zorgverleners is daarbij erg belangrijk. De agressiecoach ondersteunt leidinggevenden, begeleidt collega’s en maakt agressie bespreekbaar in het teamoverleg.

Bedrijfsarts

Met de bedrijfsarts kun je problemen rondom arbeid en gezondheid bespreken. Er hoeft geen sprake te zijn van ziekteverzuim, integendeel. Om te voorkomen dat je uitvalt, is het juist goed om op tijd advies in te winnen. Alles wat je werk beïnvloedt, is bespreekbaar.

BOT-team

Na een schokkende werkervaring kan een medewerker in eerste instantie op zijn leidinggevende en naaste collega's terugvallen. Als dat niet voldoende is of als de medewerker daar zelf behoefte aan heeft, kunnen de collega’s van het BOT-team van pas komen. Deze Zuyderlanders zijn getraind om hulp te verlenen na een traumatische ervaring.

Ergo-coach

Voor ondersteuning en vragen over fysieke belasting kun je terecht bij een ergocoach.

Die persoon heeft aandacht voor fysieke belasting in de breedste zin van het woord.

Fysiotherapeut

Krijg je als verpleegkundige last van enkel- of polsklachten? Of heb je nek- en schouderklachten, omdat je veel achter een beeldscherm zit? Dan kun je van fysiotherapeuten snel advies en hulp krijgen. Alles er op gericht om te voorkomen dat je uitvalt.

Vertrouwenspersoon

Met een vertrouwenspersoon kun je vertrouwelijk praten als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Het kan dan gaan om agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten.

Onafhankelijk Persoonlijk Adviseur (OPA)

Iedereen heeft van tijd tot tijd persoonlijke problemen. Dat kan bijvoorbeeld door echtscheiding of schulden. Met name voor situaties die niet direct met je werk te maken hebben, maar wel je dagelijks functioneren negatief beïnvloeden is er de Onafhankelijk Persoonlijk Adviseur.

Preventiefunctionarissen

De preventiemedewerker is een deskundige binnen de eigen organisatie die zorg draagt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Deze collega’s hebben kennis van de arbeidsrisico's en de te nemen preventiemaatregelen zodat goede arbeidsomstandigheden geborgd zijn.