Nu profiteert iedereen van de werkkostenregeling

Komend najaar krijgt élke medewerker van Zuyderland een extraatje uitgekeerd vanuit de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Vanaf nu wordt het potje onbelaste vergoedingen voor werknemers namelijk eerlijker verdeeld over álle Zuyderlanders. Het exacte bedrag is nog niet bekend. Maar een leuk paar nieuwe schoenen of avondje uit kun je er zeker van betalen!

Waar hebben we dit extraatje precies aan te danken?

Nou, elke organisatie mag vanuit de WKR maximaal 1,2 procent van de totale loonsom uitgeven aan onbelaste vergoedingen voor werknemers. Als werknemer krijg je zo’n bijdrage netto uitgekeerd en de werkgever hoeft er geen loonbelasting over te betalen. Een duidelijke win-win situatie. De Raad van Bestuur en Centrale Ondernemingsraad willen deze fiscale voordelen nu zo eerlijk mogelijk over iedereen verdelen. Met inachtneming van de specifieke fiscale mogelijkheden bij verschillende Zuyderland bedrijfsonderdelen.

Was dat voorheen dan niet zo?

Niet helemaal. Vanuit de WKR betaalde Zuyderland bijvoorbeeld de netto werkgeversbijdrage voor alle IZZ-verzekerden. Omdat deze bijdrage alleen voor IZZ-verzekerden gold, profiteerden niet alle medewerkers van dit voordeel. De IZZ-bijdrage wordt daarom vanaf dit jaar weer bruto uitgekeerd en daarvoor wordt het potje WKR dus niet meer belast. Er blijven wel een aantal algemene posten over die via de WKR betaald worden, zoals het eindejaarscadeau, onkostenvergoeding en gratificatie voor jubilarissen.

Op welke manier wordt het geld uit de WKR-pot nu eerlijker verdeeld?

Onder de noemer persoonlijk budget krijgt elke medewerker een jaarlijks te bepalen bedrag op zijn rekening gestort. Zo wordt de beschikbare vrije ruimte van de WKR eerlijker over alle werknemers verdeeld.