Innovatief Zuyderland

Opereren met de DaVinci robot: zeer nauwkeurig en minder belastend

Innovatie ligt voor Zuyderland aan de basis voor verbetering van de zorg. De focus ligt op ‘juiste zorg op de juiste plaats’, door slim gebruik te maken van e-health-toepassingen en andere technologische ontwikkelingen. Veel innovaties passen we al succesvol toe.

Betere zorg op afstand dankzij MS Coach

De MS Coach is een virtuele coach voor MS-patiënten, ontwikkeld bij Zuyderland MC. De MS Coach geeft de patiënt meer inzicht in zijn ziekte en het zorgproces en helpt zorgprofessionals bij het verlenen van zorg op afstand.

Activity Monitor meet precies hoe kwiek of wankel u loopt

Elk jaar krijgen zo’n 46.000 mensen in Nederland een nieuwe knie of heup. Om te kunnen meten hoe vlot en goed ze daar nou eigenlijk mee lopen, ontwikkelde Zuyderland Medisch Centrum de Activity Monitor. Dit apparaatje meet niet alleen hoe lang en over welke afstand iemand loopt. Maar ook of dat lekker kwiek of juist zó wankel gaat dat de kans op vallen groot is.

Veilig medicijngebruik bij ouderen

SCREEN verbetert de medicatieveiligheid bij oudere patiënten die meerdere geneesmiddelen slikken. Dat gebeurt door medicaties via een uniek computerprogramma (Clinical Rule Reporter) te controleren (zo’n 1.400 per dag!). Het aantal fouten in medicatiegebruik is daardoor aanzienlijk afgenomen. CHECkUP is het vervolgproject dat met behulp van geautomatiseerde medicatiereviews het aantal heropnames probeert te verminderen.

Houvast in gesprek tussen patiënt en zorgprofessional

Het dialoogmodel is een hulpmiddel voor artsen en patiënten om gemakkelijker over ingewikkelde gezondheidsproblemen te praten. Het dialoogmodel wordt toegepast in de jeugd- en ouderen GGz en nu steeds verder Zuyderland-breed uitgerold. Bedenker George Westermann, psychiater bij Zuyderland: “Dit model geeft houvast. Niet alleen in de communicatie met de patiënt, maar ook binnen het team.”

Meneer Pienter legt uit...

Voor kinderen en ouders van kinderen met diabetes type 1 ontwikkelde Zuyderland de app Meneer Pienter en de Suikerfabriek. De diabetesverpleegkundige geeft patiëntjes tussen de 4 en 7 jaar het boekje van meneer Pienter mee naar huis. Dat zit vol animaties die via augmented realitity (AR) makkelijk opgeroepen kunnen worden via de gratis app. Bij elk onderdeel wordt de theorie uitgelegd, wel zo fijn voor de ouders.

Meer weten over innovatie bij Zuyderland?

Lees dan het Zuyderland Innovatie Magazine.

‘Wij zijn de voelsprieten van Zuyderland’

Roy Beumers over PAG

De projectmanagers van Projectbureau Additionele Gelden (PAG) zijn de voelsprieten van Zuyderland. "Wij signaleren trends, sporen innovaties op en volgen overheidsbeleid op de voet. Dat doen we door contacten te onderhouden met overheden, researchinstituten en universiteiten in de regio en ver daarbuiten. Zo zijn we in een vroeg stadium op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties, die we vervolgens vertalen naar nieuwe initiatieven voor Zuyderland, of aanhaken aan de bestaande strategie. Zo lopen we mee in de voorhoede van innovaties in de zorg." Aan het woord is Roy Beumers, manager PAG.


PAG spoort potentiële innovaties op en zorgt daarnaast voor de broodnodige financiering ervan. "Dat gebeurt door het aanboren van subsidies, vermogensfondsen, sponsoring, donateurs werving en fiscale constructies. Het vorig jaar opgerichte Research & Innovationfonds van Zuyderland is daar een voorbeeld van. Het telt nu al ruim 1.000 donateurs die elke maand een vast bedrag overdragen, voor onderzoek, wetenschap en innovaties binnen Zuyderland.

In totaal halen we elk jaar binnen de afdeling PAG, meer dan 30 miljoen euro op; geld dat we investeren in wetenschappelijk onderzoek, opleiden en zorginnovaties."