Onderzoek binnen Zuyderland

De smeerolie van onze organisatie

Zuyderland is sterk in patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek is belangrijk Het helpt ons de patiëntenzorg te verbeteren en te professionaliseren. Het levert bovendien een grote bijdrage in het leveren van volwaardige opleidingen te bieden en realiseren van innovaties. Onderzoek vormt de brug tussen basaal wetenschappelijk onderzoek en de klinische toepassing ervan.


Wetenschappelijk onderzoek en opleiding behoren tot de strategische speerpunten van Zuyderland Medisch Centrum. Wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs zijn onderling sterk met elkaar verbonden. Dit stelt medisch specialisten en andere zorgprofessionals in de gelegenheid nieuwe kennis op te doen en een kritische blik te ontwikkelen die hen helpt de zorg te verbeteren.


Onderzoek is echter ook om andere redenen belangrijk. Het maakt ons aantrekkelijker voor toekomstig talent en houdt huidig talent geboeid. Onderzoek geeft namelijk verdieping en inhoud aan het vak van specialist en de verpleegkundige. Bovendien geeft het doen van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek onze patiënten het vertrouwen dat zij in goede handen zijn.


Bij Zuyderland is onderzoek goed geregeld. Wij stimuleren onze specialisten en verpleegkundigen om wetenschappelijk onderzoek te doen en ondersteunen hen op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door fors te investeren in de onderzoeksinfrastructuur, door de onderzoekers scholing en begeleiding te bieden en door de benodigde financiële middelen te vergaren.


Mathie Leers, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie van Zuyderland zegt hier het volgende over: “Patiëntenzorg is onze basis en door wetenschappelijk onderzoek te doen, creëren we onze toekomst.


Als we als ziekenhuis maatschappelijke impact willen hebben en houden, moeten we investeren in innovatie en vernieuwing. Ik leg het altijd zo uit: een ziekenhuis dient een goed lopende motor te zijn. Hierbij zijn de resultaten van onderzoek de olie om deze motor goed te laten draaien. Wat bedoel ik hiermee? Onderzoek is het smeermiddel om zowel diagnostiek, behandeling en het na-traject van de patiënt zo goed mogelijk en zonder hick-ups te laten verlopen.


Daarnaast is het de brandstof voor alle medewerkers in het ziekenhuis; de arts, medisch ondersteunende diensten maar zeker ook de verpleegkundigen zodat zij vol energie zowel het poli- als ook het klinisch traject van de patiënt kunnen verbeteren. Vandaag de dag ontwikkelen ziekenhuizen zich steeds meer tot behandelcentra waarin gewerkt wordt in multidisciplinaire teams van medisch specialisten, verpleegkundigen en ondersteunende afdelingen. Ook dit aspect dient door te dringen in het onderzoek.”


“Met wetenschappelijk onderzoek creëren we onze toekomst”

WESP en GEZP

Geneeskundestudenten van de Universiteit Maastricht (UM) doorlopen in hun masterfase twee ‘participaties’: de GEZP en de WESP. De GEzondheidsZorgParticipatie (GEZP) is gericht op het verlenen van medische zorg (een uitgebreid coschap). De WEtenSchapsParticipatie (WESP) is gericht op het doen van wetenschappelijk onderzoek. Zowel de GEZP als WESP duren 18 maanden.

De geneeskundestudenten worden tijdens hun GEZP of WESP ook wel ‘semi-artsen’ genoemd, omdat ze tijdens deze periode leren functioneren als zelfstandige beroepsbeoefenaren. In vergelijking met de coassistent heeft de semi-arts dus een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wel gaat het nog altijd om leren, dus een goede begeleiding is noodzakelijk.

Studenten die WESP-projecten uitvoeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe en bestaande onderzoekslijnen binnen Zuyderland, bijvoorbeeld door het beantwoorden van deelvragen in het (promotie)onderzoek van A(N)IOS.

“Veel patiënten zien, is voor mij heel belangrijk”

Student Jip Mutsaers over stage Zuyderland


“Omdat patiënten bij Zuyderland altijd centraal staan”, koos student geneeskunde Jip Mutsaerts (24) voor een klinische en wetenschappelijke stage op de longafdeling van Zuyderland Medisch Centrum. Eind zomer treedt hij in dienst als arts-assistent longgeneeskunde.


“Waarom Zuyderland? Ik wist dat dit ziekenhuis van oudsher groot is op het gebied van longziekten. In Heerlen komen een hoop patiënten met diverse longziekten voorbij. En niet alleen op papier! Als stagiair krijg je ze allemaal live te zien. Veel patiëntencontact is voor mij belangrijk. Daardoor leer je veel in korte tijd. En ik wil mensen helpen, want daarom werd ik arts. Na de praktische stage op de longafdeling volgde het wetenschappelijke stagegedeelte. Ik ontwierp een nieuw alarmmodel dat waarschuwt wanneer een longpatiënt op de afdeling acuut is. Het oude systeem alarmeerde te veel patiënten onnodig. Op het nieuwe systeem wordt nu adequaat gereageerd.”

Enthousiasme voor wetenschap

Martijn de Kruif - Longarts/opleider


Het werken met WESP studenten is iedere dag een feest. Hun enthousiasme en toewijding maakt dat een project echt gaat leven. Iedere student is bovendien uniek en pakt een project op volstrekt eigen wijze aan. Dat maakt dat ik altijd verrast word.


De interactie tussen student en begeleider is ontzettend belangrijk. Als je er tijd in steekt en de studenten het gevoel hebben dat ze met iedere vraag bij terecht kunnen, dan ontstaat er een flow vol met creativiteit van 2 kanten. De student voelt zich dan vrij om eigen inbreng te brengen en als begeleider vind ik het heerlijk dat ik ook allerlei ideeen snel kan laten toetsen.


Het mooiste compliment vind ik als studenten enthousiasme ontwikkelen voor wetenschap. Wetenschap is ontzettend leuk omdat het echt iets persoonlijks is wat je neer zet. Waar ik patiëntenzorg zie als snelle verliefdheid, zie ik wetenschap als ‘houden van’. Het is prachtig als het lukt om dat over te brengen.

Student Jip Mutsaers en Longarts/opleider Martijn de Kruif