Opleidingsziekenhuis Zuyderland

Zuyderland is het op één na grootste topklinisch opleidingsziekenhuis van Nederland. Het opleiden van medisch specialisten en andere zorgprofessionals behoort tot onze kerntaken. Zuyderland telt maar liefst 25 erkende medische vervolgopleidingen en vijf medische psychologie-opleidingen. Jaarlijks leiden wij circa 250 medische specialisten en – psychologen op. Voor de medische basisopleiding werken we nauw samen met het Maastricht UMC+.


Onze artsen in opleiding (AIOS) zijn allemaal afkomstig uit de OOR ZON-regio. OOR ZON staat voor Onderwijs en Opleidingsregio Zuidoost-Nederland. Hierin werken 13 zorginstellingen samen aan (verbetering van) de kwaliteit van het medisch (vervolg)onderwijs en opleidingen. Zuyderland is een zeer actieve partner binnen OOR ZON. Naast de medisch specialistische opleidingen, hebben wij negen verpleegkundige opleidingen, die wij ontwikkelen samen met regionale ROC’s en Zuyd Hogeschool.


"De kunst is om in de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis de arts-assistenten zo te begeleiden en uit te dagen dat zij op zoek gaan naar zinvolle innovaties." Ide Heyligers, orthopedisch chirurg en decaan Zuyderland Academie

DOO

Zuyderland MC biedt Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) aan arts-assistenten in opleiding. Artsen in opleiding tot medisch specialist kunnen zich op deze manier bekwamen in competenties buiten het terrein van medisch handelen zoals samenwerken, communicatie en organiseren. Lieke Claassen, AIOS SEH: “DOO maakt onderwerpen bespreekbaar, alleen al door het aanbieden van bepaalde trainingen, zoals bijvoorbeeld ‘werkdruk en ambitie’.”

RGS

Begin 2018 is Zuyderland MC, als eerste ziekenhuis in Nederland, met vlag en wimpel geslaagd voor de RGS-visitatie. RGS staat voor Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten en beoordeelt de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen. Meindert Sosef, opleider Heelkunde: “Wij zijn non-stop bezig met opleidingen, het is een integraal onderdeel van onze werkdag.”


Verpleegkundigen ‘in the lead’

Het verpleegkundige beroep is volop in ontwikkeling. Binnen Zuyderland lopen tal van initiatieven om verpleegkundigen vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen, verpleegkundig leiderschap te stimuleren en verpleegkundig onderzoek te bevorderen. Met als doel: verpleegkundigen die leiderschap durven en willen nemen, zich eigenaar voelen en meer plezier hebben in hun werk. Zo wil Zuyderland huidige verpleegkundigen behouden voor het vak en de toekomst en zich profileren als een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe verpleegkundigen.

Miriam Bastiaens

De verpleegkundige van vandaag moet veel meer gericht op ontwikkeling, zowel vakmatig als persoonlijk

Marjolein Heemels

Zuyderland investeert fors in de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep

Paul van Putten

De verpleegkundige Topopleiding is helemaal toegespitst op de kennis en vaardigheden die wij nodig hebben