Maak van je passie je werk...

In heel Nederland is het vinden van zorgpersoneel moeilijk. En dat terwijl een dubbele vergrijzing vraagt om meer gekwalificeerd personeel. Zuyderland heeft taken daarom anders en slimmer georganiseerd. Bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist die taken overneemt van de arts, het aantrekken van herintreders of medewerkers zorg die verpleegkundigen ontlasten. Zo blijft de kwaliteit van zorg gewaarborgd en blijven medewerkers enthousiast en gemotiveerd.

'Ik kan altijd vragen stellen als iets niet duidelijk is'

Theresia Bas, medewerkster Civiel Onderhoud

Theresia Bas (27 jaar) heeft een Wajong uitkering en werkt ruim een jaar als schoonmaakster bij Zuyderland in Sittard-Geleen. “Ik werkte voorheen als kamermeisje in een hotel, maar dat beviel op een gegeven moment niet meer goed. De tijden waren onregelmatig en ik maakte veel uren. Mijn leidinggevende in het hotel werkte ondertussen bij Zuyderland. Zij tipte mij op deze vacature.”

“Het werken hier is een stuk rustiger en overzichtelijker dan in het hotel. Er is meer structuur en duidelijke afspraken over hoe het werk gedaan moet worden.” Omdat Theresia niet zelfstandig mag werken, werkt ze altijd in een duo met een collega en vaak in de kamers die gedesinfecteerd moeten worden. “We noemen dat de des-diensten. Daarvoor staat heel duidelijk aangegeven wat je moet doen. Een rode kaart is bijvoorbeeld muts, schort, handschoenen en mondkapje aan. Bij een groene kaart alleen schort en handschoenen en mondkapje. Fijn is dat ik goed ben ingewerkt en altijd vragen kan stellen als iets niet duidelijk is.” “Ik werk 12 uur maar zou best wat meer uren willen werken”, vertelt Theresia. “Dat is echter lastig te regelen, omdat ik altijd samen met een collega moet worden ingedeeld en niet alle werkzaamheden zijn daarvoor geschikt. Die 12 uur is voorlopig ook prima hoor, want gelukkig heb ik thuis genoeg te doen. Ik woon sinds juni samen met mijn vriend Louis en we hebben ons hele appartement zelf opgeknapt.”

'Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt'

Thei Heffels, coördinator Zorg en diensten bij Kleinschalig Wonen

Thei Heffels werkte 32 jaar als filiaalleider in een bakkerswinkel voordat hij het roer omgooide en koos voor een baan in de zorg. “Ik heb mijn hart gevolgd, ik wilde iets voor oude mensen betekenen”, vertelt hij. Op 50-jarige leeftijd ging Thei aan de slag bij Zorgcentrum Aldenhof (destijds nog St. Maarten) waar hij gelijktijdig de opleiding Verzorgende IG volgde. “Vanaf dag één wist ik dat ik de goede keuze had gemaakt.” Thei behaalde zijn diploma, kreeg een vast contract en groeide door.

“Inmiddels ben ik Coördinator Zorg en diensten bij Kleinschalig Wonen. Ik heb drie huizen van elk zes psychogeriatrische (PG) cliënten onder mijn hoede, stuur collega’s aan, ben aanspreekpunt van mantelzorgers en familie en help mee met de dagelijkse verzorging van de cliënten. Een heerlijke baan, ik kan niet anders zeggen. Ik voel veel genegenheid en liefde voor deze oude mensen en het geeft mij veel voldoening als ik zie dat ze goed in hun vel zitten, dat ze een fijne dag hebben. Voor mij is het belangrijk dat ze aan het einde van hun leven hun waardigheid behouden en dat we respectvol met ze omgaan. Een van de mooiste aspecten van mijn vak vind ik stervensbegeleiding. Ik heb jaren geleden een opleiding tot catechist bij het Bisdom gevolgd en ben in mijn vrije tijd catechist bij Onze Lieve Vrouw Sterre der zee in Maastricht. Die kennis en ervaring kan ik hier ook goed kwijt.”

'Blij dat ik de stap heb gezet'

Joyce Peeters, medewerker zorg

Joyce Peeters werkt sinds 1 september 2018 bij Zuyderland als medewerker zorg op de revalidatieafdeling in Sittard. Eerder werkte ze tien jaar als zorgmedewerker in een Zorgcentrum. “Mijn functie is helemaal nieuw. Ik neem bepaalde taken over van de verpleegkundigen, zodat die zich meer kunnen richten op hun verpleegkundige werkzaamheden.” “Ik was na tien jaar toe aan een nieuwe uitdaging binnen de zorgsector en een oud-collega attendeerde me op deze vacature. Mijn taken bestaan uit onder meer uit het verzorgen van patiënten, transport en logistiek en schoonmaak. Hoewel de taken op zichzelf niet veel verschillen van mijn oude baan, is de omgeving wel heel anders. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de patiënten waarmee ik te maken heb; in het verpleeghuis had ik alleen met kwetsbare ouderen te maken, nu zijn het mensen die komen revalideren, wat veel breder is. Bovendien heb ik meer taken dan in het verpleeghuis. Al met al is de nieuwe baan gevarieerder; dat is prikkelend en motiveert me. Omdat het een nieuwe functie is, is het voor iedereen nog even wennen. Het verdelen van de taken gaat in goed overleg en nu ik hier een paar maanden werk, zie ik zelf ook steeds beter waar ik het beste kan helpen. Ik ben blij dat ik de stap heb gezet en ik geloof dat mijn collega’s ook blij met me zijn!”

'In Nederland is minder hiërarchie en meer open communicatie'

Peggy Copermans, verpleegkundige

De Belgische Peggy Copermans was 43 jaar, toen zij besloot het roer om te gooien en haar baan in transport en als turntrainster te verruilen voor het beroep van verpleegkundige. “Ik werd – jaren geleden al – getriggerd door de ziekte van mijn jongste dochter. Een van mijn beste vriendinnen is verpleegkundige en vertelde mij vaak verhalen over haar werk. Ik wist ’t eindelijk zeker: dit wil ik.”

Peggy rondde de fulltime opleiding af en kreeg direct een vaste baan aangeboden in Overpelt (B). “Maar een leerkracht merkte terecht op dat ik qua mentaliteit beter in Nederland op mijn plek zou zijn. In Nederland is minder sprake van hiërarchie en is de communicatie directer.” Zij solliciteerde bij Zuyderland, liep een dagje stage in Sittard (West 34) en was overtuigd. “Ik ben op 1 maart gestart in de flexpool. Het fijne aan werken bij Zuyderland is dat ik allerlei kansen krijg om mij verder te ontwikkelen. Sinds 1 oktober werk ik vast bij Cardiologie in Heerlen en een maand eerder ben ik – na selectiegesprekken en –testen, gestart met de opleiding tot hbo-verpleegkundige. Wel pittig in combinatie met fulltime job en gezin met drie kinderen, maar ik vind het geweldig. Ik hoop mij in de toekomst verder te ontplooien tot verpleegkundige op de CCU. Ik heb mijn roeping gevonden!”

'Ik ben zelfstandig behandelaar en dat bevalt uitstekend'

Angelique van den Beuken, verpleegkundig specialist

“Een superleuke baan”, zo beschrijft Angelique van den Beuken haar baan als verpleegkundig specialist op de poli Dermatologie. Angelique is gespecialiseerd in huidkanker. “Ik werk helemaal zelfstandig. Ik zie nieuwe patiënten, neem de anamnese af, doe lichamelijk en eventueel aanvullend onderzoek. Op basis van alle gegevens stel ik het behandelplan op en volg de patiënten gedurende het hele behandeltraject.”

Angelique werkte eerder als A-verpleegkundige en medium care-verpleegkundige. “In 2011 zag ik de vacature voor Verpleegkundig Specialist bij Dermatologie. Deze sprak mij – na jaren in de klinische zorg – erg aan. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging.” Zij werd aangenomen en startte na een inwerkperiode van een jaar met de tweejarige Master Advanced Nurse Practitioner aan Zuyd Hogeschool. “Het eerste jaar richt zich vooral op algemene medische kennis, in het tweede jaar heb ik mij gespecialiseerd in huidkanker.”

De Verpleegkundig Specialist neemt taken over van de medisch specialist die daardoor meer tijd heeft voor andere patiënten. “Dat werkt naar ieders tevredenheid. Er is ruimte voor intercollegiaal overleg en eventueel supervisie door de medisch specialist. Ik ben zelfstandig behandelaar voor mijn eigen patiënten en dat werkt uitstekend.”