COLOFON

Het VAR magazine is een uitgave van de Verpleegkundige Adviesraad en verschijnt vier keer per jaar.


Redactie en vormgeving: Communicatie & Marketing Zuyderland

Contact

var@zuyderland.nl