Physician Assistant (eindelijk) in BIG-register

Na jaren hard werken was het 1 september eindelijk zo ver: het beroep Physician Assistant(PA) is opgenomen in de Wet BIG. Dit betekent dat de PA’s zichtbaar zijn in het BIG-register, de PA een beschermde titel is geworden en de PA’s vallen onder het tuchtrecht.

Dit was een zeer speciaal moment voor alle ruim 1100 psysician assistants in Nederland. Een moment waar jaren naar toe is gewerkt. Naast de registratie in het BIG-register blijft het NAPA kwaliteitsregister vooralsnog bestaan voor de registratie van verplichte nascholing.

Per 1 september is ook een einde gekomen aan het experimenteerartikel over de zelfstandige bevoegdheid van de PA’s en verpleegkundig specialisten (VS). De zelfstandige bevoegdheid voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen is namelijk sinds deze datum ook vastgelegd in de Wet BIG.

De voorbehouden handelingen zijn:

  1. katheterisaties
  2. heelkundige handelingen
  3. injecties
  4. puncties
  5. voorschrijven van UR-geneesmiddelen
  6. endoscopieën
  7. electieve, elektrische cardioversie en
  8. defibrillatie

Voor deze handelingen geldt dat ze vallen onder het deelgebied van de VS/PA en een beperkte complexiteit hebben. Het betreft routinematige handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn, uitgevoerd worden volgens geldende richtlijnen, standaarden en protocollen. De VS/PA is bekwaam om deze handelingen te indiceren danwel uit te voeren.

Foto: Anouk Dahlmans

Het vastleggen van de zelfstandige bevoegdheid is van groot belang voor VS/PA, maar zeker ook voor de samenwerkende specialismen als verpleegkundigen, medisch specialisten en paramedici en niet te vergeten voor onze patiënten. Door de zelfstandige bevoegdheid komt er voor de patiënten steeds meer duidelijkheid over de mogelijkheden van deze beroepsgroepen.

Meer informatie is te vinden op: