Kritisch blijven nadenken, werkwijzen en ontwikkelingen in de zorg volgen en protocollen ter discussie durven stellen als je vindt dat daartoe aanleiding is. Dat is wat elke verpleegkundige zou moeten doen, vindt Petra Schiffeleers, van huis uit verpleegkundige en trainer vaardigheidsonderwijs.

Petra is sinds 1 januari 2018 Opleidingsfunctionaris Bedrijfsopleidingen/Skillslab.

Goede zorg bieden vereist een kritische houding. “Gelukkig wordt dat in onze organisatie op allerlei manieren gestimuleerd,” zegt Petra. “Zuyderland zet steeds nadrukkelijker in op verpleegkundig onderzoek. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze protocollen straks allemaal evidence-based zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat bestaande protocollen (opnieuw) worden gewijzigd. Een goed voorbeeld is het protocol injecteren. Na de fusie en daaropvolgende harmonisatie is er voor gekozen dit protocol aan te passen. Belangrijkste verschil was dat het nieuwe protocol voorschrijft dat de injectienaald ontlucht moet worden. Dit riep veel vragen op van verpleegkundigen en BIG-tutoren. Want waarom ontluchten? Wat is de meerwaarde? En vooral: waar is het bewijs?

Nieuw:
evidence-based protocol injecteren

Niet meer ontluchten

Niet meer ontluchten

“Een verandering doet altijd een beetje pijn en is altijd wennen. Toch hadden we hier het gevoel dat er meer aan de hand was,” zegt Petra. “Wat blijkt: de onderbouwing van het herziene protocol was vrij mager. Samen met enkele collega’s van Kwaliteit & Veiligheid en het Kennis & Informatiecentrum (KIC) zijn we opnieuw in het onderwerp gedoken. We hebben een mini-literatuuronderzoekje uitgevoerd, navraag gedaan bij de leverancier van injectienaalden, richtlijnen opgevraagd bij Vilans en bij collega-ziekenhuis MUMC+ gecheckt hoe zij het doen. Het protocol is op basis daarvan aangepast, inmiddels gelanceerd en alle leidinggevenden en BIG-tutoren zijn erover geïnformeerd.”

Meer verbeteringstrajecten in de pijplijn

Het is natuurlijk niet leuk als zo’n protocol, waar veel tijd in is gestoken, snel weer moet worden aangepast. Het goede nieuws is echter dat we door zo kritisch naar protocollen te kijken, wel samen tot verbeteringen komen. Ik verwacht dat er nog meer verbetertrajecten uitgezet gaan worden, momenteel heeft bijvoorbeeld het protocol Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI) onze aandacht. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we dit blijven doen, en op die manier samen de best mogelijke (en veilige) zorg te bieden aan onze patiënten.