Het Verpleegkundig Platform: een terugkoppeling

Tijdens de laatste bijeenkomst van het Verpleegkundig Platform Zuyderland (VPZ) is bij diverse onderwerpen stil gestaan. Zo bespraken leden onder meer wat er 'leeft' op de diverse afdelingen.

Dit zette aan tot samen nadenken, herkenning en ook tips. De groep werd vervolgens meegenomen in de huidige VAR ontwikkeling. De Vaalsbroek sessie van 6 september met als thema: onze ontdekkingsreis naar ‘Het DNA van Zuyderland’ werd toegelicht. Namens Effectory heeft Sjef Cortenraede de aanwezigen vervolgens meegenomen in de uitslagen van het MTO specifiek toegespitst op verpleegkundigen. Vanuit de groep werd er gepraat over de verschillende wijzen van aanpak betreffende het MTO op de diverse afdelingen. Dit leverde bruikbare informatie op over hoe het MTO wordt opgevolgd binnen Zuyderland MC. Na de pauze was er een terugkoppeling van de Themabijeenkomst ‘Magnetpower: Verpleegkundigen in hun kracht’. Hoofdspreker hier was de voormalige Heerlense verpleegkundige Eugene Waterval, nu Magnet Program Director in Orlando, Florida. Conclusie: een succesvolle bijeenkomst vol met inspirerende ideeën voor een florerende verpleegkundige toekomst binnen Zuyderland.

Bestuurslid VAR, ICU verpleegkundige Hannie Musson gaf aansluitend een inspirerende presentatie over de reis die een delegatie Zuyderlanders de afgelopen zomer maakte naar Amerika in het kader van Shared Governance. Ook hier werden veel mooie ervaringen opgedaan. Deze wordt door de reisgangers uitgedragen binnen de organisatie en geldt als input voor de regiegroep Shared Governance. Tot slot werd op interactieve wijze gebrainstormd voor de scholingsdag voor VPZ leden in december. In groepjes werd er gewerkt aan antwoorden op vragen zoals: “Wat heb je als professional nodig om continu te kunnen verbeteren”? Ook ideeën en onderwerpen die vanuit de groep werden aangedragen zijn meegenomen door de werkgroep. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de invulling voor deze dag. We zien jullie dan ook graag op 18 december.