3.

Stavaza Governance

Naar een optimale organisatie van ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’ en ‘de zorg van je leven’ Portefeuillehouder Liekele Oostenburg licht tijdens de toekomstdag de stand van zaken en context van het Governance advies en besluit toe.

In de animatie hebben we de essentie van het governance advies samengevat. Dit vormt het startpunt voor de groepssessies later in de middag.