5. Groepssessies eigenaarschap & leiderschap

Portretten eigenaarschap

Ter inspiratie rondom de onderwerpen eigenaarschap en leiderschap is een drietal portretten gecreëerd. Deze portretten van Zuyderland medewerkers tonen hoe hier vandaag de dag al binnen onze eigen organisatie invulling aan wordt gegeven.

Ron Wetzels Chantal Aarts Josje Langenveld

Bekijk hier de 3 portretten
Vraagstukken per groep

Multidisciplinaire groepen hebben een verdiepingsslag gemaakt rondom een aantal onderwerpen die voortvloeien uit het Governance advies. Op basis van de voorgelegde vraagstukken is elke groep actief aan de slag gegaan.

In een ‘pressure cooker setting’ is er van inzichten in de huidige situatie toegewerkt naar ideeën voor de toekomst. Hierbij is vooral de rol die het management zelf kan spelen in de beoogde transities rondom eigenaarschap en leiderschap een belangrijk punt van aandacht.

Lees hieronder de uitwerkingen van de 6 vraagstukken.

Groep 1

Hoe kunnen wij als management...

...de 3e laag in zijn kracht faciliteren?

Groep 2

Hoe kunnen wij als management...

...dualiteit op de 3e laag versterken?

Groep 3

Hoe kunnen wij als management...

...de 3e laag ondersteunen om hun medewerkers in hun kracht te zetten?

Groep 4

Hoe kunnen wij als management...

...zelf eigenaarschap nemen?

Groep 5

Hoe kunnen wij als management...

...een verbetercultuur stimuleren?

Groep 6

Hoe kunnen wij als management...

...'agile' gaan werken?