1. Introductie

Tijdens de Toekomstdag hebben we relevante strategische ontwikkelingen die betrekking hebben op het Zuyderland Concern op een inspirerende wijze onder de aandacht gebracht.

Op 7 juli j.l. stond het programma van de Toekomstdag in het teken van het herijkte Zuyderland Governance advies. Bijna 50 personen uit de bestuursraad, management van de Cure & Care en vertegenwoordigers van de gremia en beleidsadviseurs hebben deze middag stilgestaan bij de rol van de medewerker als fundament van een wendbare organisatie.

Wendbaarheid is een belangrijk thema voor de toekomst van Zuyderland. Tijdens de toekomstdag ging ook aandacht uit naar de COVID-periode als leerschool voor wendbaarheid. Een aantal punten uit het Governance advies rondom eigenaarschap en leiderschap, wendbaarheid en agile werken hebben we gezamenlijk verder uitgediept.

Het proces en de uitkomsten van deze toekomstdag zijn terug te vinden in deze interactieve nieuwsbrief. Tevens is hierin ook al het getoonde videomateriaal en handout van de spreker opgenomen zodat dit voor iedereen beschikbaar is om nog eens terug te kijken (en op door te pakken) na deze geslaagde bijeenkomst!

Veel kijk- en luisterplezier en een goede zomerperiode gewenst!