Onderzoek binnen Zuyderland

Wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek helpt ons bij het optimaliseren van de patiëntenzorg. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we nieuwe technieken, behandelingen en processen bedenken, ontwikkelen en succesvol invoeren.

Onderzoek zit in onze genen

Voeding en kanker

Levert dieetvoeding in combinatie met krachttraining minder complicaties op bij oudere patiënten met darmkanker?

Interstitiële longziekten (ILD)

Verschillende specialismen werken samen bij het diagnosticeren en behandelen van mensen met een interstitiële longziekten

Experience-Based Co-Design (EBCD)

Hoe kunnen patiënten en mantelzorgers helpen de zorg te verbeteren?

Eerste hulp bij wetenschappelijk onderzoek!


Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO) ondersteunt onderzoekers van Zuyderland bij het opzetten, uitvoeren en afronden van wetenschappelijk onderzoek. Die steun kan vele vormen aannemen: van advies over de opzet van het onderzoek, de onderzoeksmethoden, ondersteuning bij gebruik software, verzameling van data en statistische analyses tot het beoordelen van en meeschrijven aan wetenschappelijke publicaties.


BWO heeft vier wetenschapscoördinatoren die de onderzoekers bijstaan. Epidemioloog Audrey Merry is één van hen. Enthousiast vertelt zij: "Zelf ondersteun ik onderzoekers op het gebied van methodologie, statistiek en epidemiologie. Mijn collega’s zijn er voor advies en ondersteuning op het vlak van monitoring, wet- en regelgeving, projectmanagement, subsidieaanvragen, financiële expertise en kwalitatief onderzoek."

"BWO is er voor alle onderzoekers binnen Zuyderland," aldus Audrey. "Artsen, a(n)ios, verpleegkundigen en paramedici, allemaal kunnen ze bij ons terecht in alle fasen van hun onderzoek. Vanaf het prille eerste idee tot na afloop van de studie. We hebben overigens graag dat onderzoekers zo vroeg mogelijk bij ons komen. Dat geeft ons de meeste mogelijkheden om mee te denken in het ontwerp van het onderzoek, de vraagstelling, de methodiek, de variabelen, veilig en kwalitatief goed onderzoek doen, de manier van dataregistratie en de analyses. Een goede onderzoeksopzet is het halve werk!"

v.l.n.r.: Anke Linssen – Esther Bergman – Yoka Kruijtzer – Vivian Braeken – Corinne L’Ortye – Audrey Merry