Woord vooraf...

Wideke Nijdam, lid Raad van Bestuur

Zuyderland focust op onderzoek, opleiding en excellente topzorg

Als Samenwerkend Topklinisch opleidingsZiekenhuis (STZ) loopt Zuyderland Medisch Centrum voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. Hét speerpunt voor komende jaren is verbetering van de patiëntenzorg en algemene gezondheid tegen lagere kosten.

Een nieuwe strategie die hard nodig is om het zorgsysteem in onze vergrijsde regio Zuid-Limburg op lange termijn betaalbaar te houden.


Kan dat dan? Topklinische zorg leveren, blijven verbeteren en er tegelijkertijd minder geld aan uitgeven? “Jazeker, er valt een boel te winnen door zorg anders in te richten en te organiseren”, verduidelijkt bestuurslid Wideke Nijdam van Zuyderland Medisch Centrum. “Als STZ-ziekenhuis doen we daarom veel onderzoek naar innovatie en transitie van zorg. Zowel op medisch, verpleegkundig als paramedisch gebied.”


Belangrijk actueel uitgangspunt voor komende jaren is volgens Nijdam om zorg ‘zo thuis mogelijk’ te laten plaatsvinden. Daar waar het kan wordt ziekenhuiszorg verplaatst naar zogenoemde eerste- en anderhalvelijns zorgcentra dichtbij huis. Denk aan de huisartsen Pluspraktijken waar ook specialisten spreekuur houden, of een zorghotel waar ouderen tijdelijk terecht kunnen. Voor bepaalde indicaties kan specialistische zorg zelfs helemaal thuis worden gegeven.

Nijdam: “Een voorbeeld: Zuyderland coacht chronisch zieken steeds meer thuis via e-health. Dat is niet alleen prettig voor de patiënt, die niet steeds op en neer hoeft naar het ziekenhuis. Het levert vaak ook betere zorg op. Zo zijn de opnames van het aantal chronische darmpatiënten binnen Zuyderland gehalveerd dankzij het nieuwe e-health programma Mijn IBD-coach.”


Het is natuurlijk niet zo dat Zuyderland alle patiënten zo veel mogelijk buiten de ziekenhuismuren wil houden. “Waar het om gaat is: de juiste zorg op de juiste plek”, benadrukt Nijdam. “Wat je nu ziet is dat onze poli’s en Spoedeisende Hulp te maken hebben met een enorme toestroom van mensen, onder meer als gevolg van de vergijzing. Een groot deel van hen is vaak beter geholpen in de thuissituatie of bij andere, laagdrempeligere zorginstellingen.”


“Het idee is dat Zuyderland juist zoveel mogelijk moet focussen op de complexe specialistische zorg waar we als STZ ziekenhuis goed in zijn. Naast goede basiszorg leveren we excellente topzorg die niet elk ziekenhuis in huis heeft. Denk bijvoorbeeld aan video-geassisteerde longchirurgie, schouderchirurgie en behandeling van Multiple Sclerose. Ook om het niveau van deze specialistische zorg zo hoog mogelijk en betaalbaar te houden, doen we voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek.”

Samen trots op Zuyderland


Deze mini-documentaire Samen trots op Zuyderland laat zien hoe de beste patiëntenzorg, opleiding en onderzoek onderdeel zijn van wat wij elke dag weer doen – het DNA van onze zorg en organisatie.v.l.n.r.: David Jongen (voorzitter Raad van Bestuur), Wideke Nijdam

(lid Raad van Bestuur), Roel Goffin (lid Raad van Bestuur)

Trots op STZ-ziekenhuis Zuyderland

Zuyderland is een zogenaamd ‘STZ-ziekenhuis’. STZ staat voor: Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Slechts 26 ziekenhuizen in Nederland mogen het predicaat ‘STZ’ voeren; stuk voor stuk ziekenhuizen die zich onderscheiden op het gebied van patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, hoogwaardige patiëntenzorg en opleiding van medisch specialisten.


Elke vijf jaar worden de STZ-ziekenhuizen opnieuw beoordeeld door een STZ-visitatiecommissie. Dat gebeurt tijdens een uitgebreide visitatie. In september 2018 vindt de STZ-visitatie bij Zuyderland plaats. De afgelopen maanden is deze visitatie grondig voorbereid. Het toetsen aan de STZ-criteria heeft ons opnieuw bewust gemaakt van de vele parels die ons ziekenhuis typeren. We zijn ongelooflijk trots op de zorg die we dagelijks leveren, op het baanbrekende onderzoek dat wij uitvoeren en de uitmuntende opleidingen die wij bieden. Wij wensen u veel leesplezier met dit magazine waarin we vertellen wat STZ-zijn inhoudt, wat we als STZ-ziekenhuis doen en hoe u daar als patiënt en medewerker van kunt profiteren!